Teater – konsten att skriva och producera pjäser

Teater är en form av scenkonst som använder levande artister, vanligtvis skådespelare eller skådespelerskor, för att presentera upplevelsen av en verklig eller inbillad händelse inför en livepublik på en specifik plats, ofta en scen. Artisterna kan kommunicera denna upplevelse till publiken genom kombinationer av gester, tal, sång, musik och dans.

Element av konst, såsom målade scenerier och scenkonst, såsom belysning, används för att förstärka upplevelsens fysiska, närvaro och omedelbarhet. Den specifika platsen för föreställningen är också namngiven av ordet ”teater” som kommer från antikens grekiska θεατρον (théatron, ”en plats för visning”), själv från θεάομαι (theáomai, ”att se”, ”att titta på”, ” att observera”).

Modern västerländsk teater kommer till stor del från teatern i det antika Grekland, från vilken den lånar teknisk terminologi, klassificering i genrer och många av dess teman, karaktärer och inslag i handlingen. Teaterkonstnären Patrice Pavis definierar teatralitet, teaterspråk, scenskrivande och teaterns särart som synonyma uttryck som skiljer teater från den andra scenkonsten, litteraturen och konsten i allmänhet.

Modern teater inkluderar föreställningar av pjäser och musikteater. Konstformerna balett och opera är också teater och använder sig av många konventioner som skådespeleri, kostymer och iscensättning. De var inflytelserika för utvecklingen av musikteatern.